[ Gift Code ] Sơn Hải Kinh 3D Mobile All gift code - How to redeem code Sơn Hải Kinh 3D Mobile

[ Gift Code ] Sơn Hải Kinh 3D Mobile All gift code - How to redeem code Sơn Hải Kinh 3D Mobile
[Cốt Truyện]
Thời thượng cổ, vạn vật phát triển, xuất hiện ngũ giới Cửu Thiên, Tứ Hải, Bát hoang, Thần Đạo, Hỗn Độn.
Ngàn năm sau, linh lực Sơn Hải Giới cạn kiệt, tâm trí của sinh linh thế gian bị tai ách ăn mòn, vạn thú trở nên hung bạo, tàn sát lẫn nhau.
Chuột nuốt Bướm hóa thành Dơi, Hồ Ly nuốt Dơi hóa thành Phong Ly, rắn lớn nuốt Phong Ly hóa thành Trăn.
Trong quá trình nuốt chửng vô tận, không ngừng hình thành các loại dị thú to lớn như Thao Thiết, Linh Côn, Cùng Kỳ, Đằng Xà, Cổ Điêu...

[Đầy ắp phúc lợi 1200 lần rút]
Đăng nhập nhận rút x10, tổng 1200 lần, đảm bảo nhận Thẻ 5 Sao
Vượt ải cốt truyện tặng dị thú 5 Sao, thoải mái thu thập Thẻ Truyền Kỳ
Tham gia Thí Luyện Tứ Thánh Thú, nhận Ấn Chương Quái Thú đổi Thẻ Hạn Giờ SV Mới

[Dị Biến Thôn Phệ tính năng mới]
Trứng Huyết Dị Thú tự mình ấp, hơn ngàn loại cự thú dị biến, không ngờ được ngoại hình cuối cùng
Vạn vật đều có thể thôn phệ lẫn nhau, thú thôn phệ thú, thú thôn phệ thần, con đường tiến hóa vô hạn

[Cốt truyện kỳ ảo xem dị thú viễn cổ]
Xây dựng Sơn Hải Giới với mô hình tinh tế, khám phá ràng buộc và nguồn gốc của cự thú
Có thể tự do tạo đội quái thú viễn cổ hào hoa như Tương Liễu, Cùng Kỳ, Quỳ Ngưu, Tổ Long, Anh Chiêu

[Treo máy thư giãn chơi thảnh thơi không mệt]
Treo máy thảnh thơi, online nhận tài nguyên, offline có lợi ích
Tăng tốc chiến đấu, tự do đổi chiến trường, nhiều tính năng tác chiến cùng lúc
Tiên Mạch Gia Tộc Chiến, lên kế hoạch con đường tiến công, thành viên online đoạt cứ điểm, rong đuổi Sơn Hải Giới

Size: 555MB
Language: Vietnam

Download Sơn Hải Kinh 3D Mobile
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shj.google.vn&gl=VN
APK: https://apkcombo.com/son-hai-kinh-3d-mobile/com.shj.google.vn/

Gift code Sơn Hải Kinh 3D Mobile
  1. LAUNCH66
  2. VIP666
  3. VIP777
  4. VIP888
  5. VIP999
  6. SSR999

How to redeem code Sơn Hải Kinh 3D Mobile
Avatar - Ma doi



Thanks for watching
#SơnHảiKinh3DMobile #tàidinotv #giftcode #redeemcode

Comments