Say Mê Săn Báu tổng hợp giftcode mới nhất và cách nhập code

Say Mê Săn Báutổng hợp giftcode mới nhất và cách nhập code | share full code chung Say Mê Săn Báu | cách nhập code Say Mê Săn Báu | Say Mê Săn Báu bởi TTHoa Game

Người xương nhỏ bé có lý tưởng lớn, quyết tâm trở thành vua khô lâu mạnh nhất, cho nên ngày đêm không ngừng đào kho báu, hy vọng thông qua thu thập trang bị để làm cho mình mạnh mẽ hơn! Ngoài kho báu lấp lánh còn có kẻ thù mạnh mẽ đang ở phía trước chờ đợi người xương nhỏ bé, con đường thành vua của nó cần sự giúp đỡ của bạn.

Tính năng đặc sắc:
Tự động đào kho báu miễn phí vô hạn, người xương nhỏ bé rất nghiêm túc với việc trở thành vua
Tỷ lệ rơi đồ trang bị phẩm chất hiếm rất cao, khả năng và sức mạnh của người xương nhỏ bé tăng mạnh
Hiệu quả trang bị đa dạng, né tránh bạo kích bạo thương v.v... đều cố hết
Trang bị tức là thời trang, người xương nhỏ bé cũng có phong cách thời trang sáng tạo cá tính
Information Say Mê Săn Báu
Size: 320MB
Meeting day: 05/09/2023
Publisher: TTHoa Games
Communication: Android/IOS
Download Say Mê Săn Báu
IOS: coming soon...
Instructions for Entering Giftcode:
Mene
Code
nhập code
nhấn đổi

Latest Giftcode Collection:
Expired gift code:
Gift code is checked and updated 05/09/2023
  1. DC10000
  2. BONELOWEEN (HSD: 6/11)
Giftcode Expired: 
    - There is currently no expired code
Giftcode's Gift:
    - Kim Cương Tím, Hộp Báu,...
Loading Instructions
In-Game Top Up Via Google Play Payment Gateway and App Store:
    - Select top up icon - choose top up package - choose payment method - confirm payment
Advantage:
    - Easy loading.
    - Top up with the main account of the phone sim.
Weakness:
    - Tax.
    - Do not receive additional incentives from the publisher.

Top Up Through the Issuer's Payment Gateway:
    - Go to the web # - login - choose server and character - choose recharge package - choose payment method - confirm payment.
Advantage: 
    - No tax charged.
    - Get more offers from the publisher.
Weakness:
    - Loading a bit messy.
    - Can't top up with the main account of the phone sim if it doesn't support it.
Error:
    Hopefully with my sharing will help you in the process of playing and experiencing the game. Have fun playing the game, don't forget to follow us for more useful information.
Thank you very much.

Comments