Chủ Công Xung Xung Xung tổng hợp giftcode mới nhất và cách nhập code

Chủ Công Xung Xung Xung tổng hợp giftcode mới nhất và cách nhập code | share full code chung Chủ Công Xung Xung Xung | cách nhập code Chủ Công Xung Xung Xung | Chủ Công Xung Xung Xung bởi Vision Game
[Treo máy dễ dàng, nhẹ nhàng chiến thắng]

Thần tướng trời giáng, đi ngủ tăng cấp! Treo máy chơi đã mà không mệt, tài nguyên trang bị nhận đều đều; rút thẻ trúng thần tướng mong muốn, SSSR 5 sao ra liên tiếp!

[Hàng ngàn bản đồ, kết hợp đa dạng]

Hơn 100 thần tướng Tam Quốc mặc bạn sai khiến, vô vàn bản đồ và tổ hợp võ tướng với đội hình khác nhau như Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Điêu Thuyền giúp bạn chiến thắng! Không có võ tướng mạnh nhất, chỉ có người chơi mạnh nhất!

[Nghề nghiệp đặc sắc, tung chiêu kép]

Pháo vương Quan Vũ hỏa lực toàn khai, Tên bạc Hoàng Trung với vạn tiễn chí mạng trong chớp mắt, cùng đi tìm các kỹ năng kỳ diệu khác nhau của các võ tướng nào!

[Đổi tướng miễn phí, nuôi dưỡng đội hình mạnh nhất]

Nuôi tùy thích, bỏ tùy ý, trùng sinh sẽ trả lại toàn bộ tài nguyên, đánh phụ bản, đánh kinh tế, đổi đội hình thích hợp tùy thích, nhẹ nhàng qua màn!
Information Chủ Công Xung Xung Xung
Size: 145MB
Meeting day: 07/09/2023
Publisher: Vision Game
Communication: Android/IOS
Download Chủ Công Xung Xung Xung
IOS: https://apps.apple.com/VN/app/id6451476703?mt=8
Instructions for Entering Giftcode:
Avatar
mã đổi
nhập code
nhấn nhận

Latest Giftcode Collection:
Expired gift code:
Gift code is checked and updated 07/09/2023
  1. XUNG0907
  2. VIP887
  3. VIP777
  4. VIP666
  5. Xung888
  6. Xung666
  7. Xung777
Giftcode Expired: 
    - There is currently no expired code
Giftcode's Gift:
    - Lệnh Chiêu Mộ, Bạc,...
Loading Instructions
In-Game Top Up Via Google Play Payment Gateway and App Store:
    - Select top up icon - choose top up package - choose payment method - confirm payment
Advantage:
    - Easy loading.
    - Top up with the main account of the phone sim.
Weakness:
    - Tax.
    - Do not receive additional incentives from the publisher.

Top Up Through the Issuer's Payment Gateway:
    - Go to the web https://pay.vsgame.vn/p/login - login - choose server and character - choose recharge package - choose payment method - confirm payment.
Advantage: 
    - No tax charged.
    - Get more offers from the publisher.
Weakness:
    - Loading a bit messy.
    - Can't top up with the main account of the phone sim if it doesn't support it.
Error:
    Hopefully with my sharing will help you in the process of playing and experiencing the game. Have fun playing the game, don't forget to follow us for more useful information.
Thank you very much.

Comments